Biz hakda

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Biz hakda

Principleörelgesimiz: Ilki bilen hil, has gowy baha, hünär hyzmaty

sfhdgf

Biziň kompaniýamyz

Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, Zhangjiagang şäherinde ýerleşýän, 2013-nji ýylda esaslandyryldy, fosfor alawyny saklaýjy we plastifikator, PU elastomer we Etil Silikat öndürmekde we satmakda ýöriteleşendir.Önümlerimiz PVC, PU köpüginde, poliurea suw geçirmeýän materiallarda, ýylylyk izolýasiýa materiallarynda, ýelimleýji, örtüklerde we rezinlerde giňden ulanylýar. Liaoning, Jiangsu, Tianjin, Hebei we Guangdong welaýatynda dört sany OEM zawodyny döretdik.Ajaýyp zawod displeýi we önümçilik liniýasy, ähli müşderileriň islegini kanagatlandyrmaga mejbur edýär.Factorshli zawodlar durnukly üpjünçiligimizi üpjün edýän täze daşky gurşaw, howpsuzlyk we zähmet düzgünlerine berk boýun egýärler.EUB REACH, Koreýa K-REACH doly hasaba alynmagy we esasy önümlerimiz üçin Türkiýe KKDIK öňünden hasaba alynmagy gutardyk.

Annualyllyk umumy önümçilik kuwwatymyz 20,000 tonnadan gowrak.Kuwwatlylygymyzyň 70% -i Aziýa, Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Eastakyn Gündogar, S. Amerika we ş.m. eksport edýär. Annualyllyk eksport gymmaty 16 million dollardan geçýär.Innowasiýa we hünär hyzmatlaryna baglylykda, ähli müşderilerimize ökde we bäsdeşlik önümlerini hödürleýäris.

Toparymyz

Bizde has gowy tehniki hyzmatlary bermek üçin nepis himiýa pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan hünärmen dolandyryş topary we tehnikleri bar.Öz logistika kompaniýamyz logistik hyzmatyň has gowy çözgüdini hödürlemäge we müşderi üçin çykdajylary tygşytlamaga mejbur edýär.
Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd bu pudakda güýçli tehniki topary, onlarça ýyllyk hünär tejribesi, ajaýyp dizaýn derejesi, ýokary hilli ýokary öndürijilikli akylly enjamlary döredýär. Öňdebaryjy dizaýn ulgamlaryny we ösen ISO9001 halkara hil dolandyryşyny ulanýarys. ulgam dolandyryş - satuwda ýa-da satuwdan soň, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.

6359978305252157772275822

6359978299827592646116169

6359978297348308434120771

Önümler barada gysgaça tanyşlyk

Önümiň ady

Goýmalar

CAS NOOK

Tributoksi etil fosfat (TBEP)

Düwürtük, deri we diwar örtüklerinde de-howa / tekizleýji serişde

78-51-3

Tri-izobutil fosfat (TIBP)

Beton we nebit burawlamakda defoamer

126-71-6

Dietil Metil Toluen Diamin (DETDA, Etakure 100)

PU-da Elastomer;Polyurea we epoksi rezinU-da bejeriş serişdesi

68479-98-1

Dimetil Tio toluen Diamin (DMTDA, E300)

PU-da Elastomer;Polyurea we epoksi rezinde bejeriş serişdesi

106264-79-3

Tris (2-hloropropil) fosfat (TCPP)

PU gaty köpükde we termoplastikada ýangynyň yza galmagy

13674-84-5

Trietil fosfat (TEP)

Termosetlerde, PET we PU gaty köpüklerde ýangynyň yza galmagy

78-40-0

Tris (2-hloroetil) fosfat (TCEP)

Fenolik rezinde we poliwinil hloride ýangynyň yza galmagy

115-96-8

Trimetil fosfat (TMP)

Süýümler we beýleki polimerler üçin reňk inhibitory;Pestisidlerde we derman önümlerinde ekstraktor

512-56-1

Trikresil fosfat (TCP)

Nitroselluloza laklarynda we çalgy ýagynda könelişme serişdesi

1330-78-5

Izopropilirlenen Tripenil fosfat

(IPPP, Reofos 35/50/65)

Sintetiki kauçukda, PVX we kabellerde ýangynyň yza galmagy

68937-41-7

Tris (1,3-dichloro-2-propil) fosfat (TDCP)

PVC rezininde, epoksi rezinde, fenolik rezinde we PU-da ýangyn saklaýjy

13674-87-8

Tripenil fosfat (TPP)

Sellýuloza nitratynda / asetatda we winil rezinde ýangynyň yza galmagy

115-86-6

Etil silikat-28/32/40 (ETS / TEOS)

Deňiz poslama garşy suratlarda we takyk guýmalarda baglaýjylar

78-10-4