Dietil Metil Toluen Diamin-DETDA

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
  • DETDA

    DETDA

    Detda bahasy boýunça maslahat bermek bilen, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, Hytaýdaky iň oňat detda öndürijileriniň arasynda, zawodynyň köp sanly detda satyn almagyna garaşýar.1.Molekulýar formula: C11H18N2 2.Molekulýar agramy: 178.283.KAS belgisi: 68479-98-14. Aýratynlyklar: a) Daş görnüşi : Açyk-sary açyk suwuklyk) Arassalygy : 98% min GCSpecific Content tarapyndan 98%: 3,5- dietil toluen - 2,4 - diametri: 75.5-81.0% 3,5-dietil toluen - 2,6 - diametri: 18.0-20.0% c) Beýleki alkil aminleriniň mazmuny: ...
  • Diethyl Methyl Toluene Diamine

    Dietil Metil Toluen Diamin

    Düşündiriş: Dietil Metil Toluen Diamine, adatça ulanylýan zynjyr giňeldijilerini ulanýar we bejeriş serişdelerine MOCA we DETDA ýaly ysly diametrler, şeýle hem alifatiki ikinji aminler we ysly halkalary öz içine alýan alifatiki ikinji aminler girýär.Alifatiki başlangyç diametriň aşa ýokary işjeňligi bar we adatça ysly izosýanat ulgamy üçin birleşdiriji serişde hökmünde ulanylmaýar, poliureýa sepmek üçin diňe az mukdarda ulanylýar.Ikinji derejeli amin zynjyryny uzadýanlaryň işjeňligi pes we bolup biler ...