Habarlar

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • Pu Hytaý sergisi 2019

  Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd |Täzelenen: 2019-njy ýylyň 09-njy oktýabry, 2019-njy ýylyň 5-7-nji sentýabry aralygynda Guanç Guangzhouou halkara sergi merkezinde geçirildi.Sergä göwnejaý gatnaşmak üçin sergä köp taýýarlyk gördük, a ...
  Koprak oka
 • Hytaý palto sergisi 2019

  Hytaý palto sergisi Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd |Täzelenen: 2020-nji ýylyň 09-njy ýanwary, 2019-njy ýylyň 18-20-nji noýabrynda ŞANGHAI gatnaşdyk we ähli içerki we daşary ýurtly müşderiler we dostlar bilen aragatnaşyk saklamak we öwrenmek isleýäris. Dünýäniň dürli künjeklerinden gelenler exhi bilen aragatnaşyk mümkinçiliklerinden peýdalanýardylar ...
  Koprak oka
 • Heatingyladyş möwsüminde önümçiligiň çäklendirilmegi ýaly daşky gurşawy goramagyň güýçli şemaly polat ýaly köp pudaklary agyr gynady

  Heatingyladyş möwsüminde önümçiligiň çäklendirilmegi ýaly daşky gurşawy goramagyň güýçli şemaly polat, himiýa senagaty, sement, elektrolitik alýumin we başgalar ýaly köp pudaklary agyr gynady. Senagat işgärleri ýylyň ahyrynda polat bazary ýene bir başagaýlyk bolar, bahalar ýa-da ...
  Koprak oka
 • Çig şeker içerki kynçylyk goldawyny sarsdyrýar

  Ak şeker Çig şeker içerki kynçylyklary sarsdyrýar Çig şeker düýn birneme üýtgäp, Braziliýanyň şeker önümçiliginiň azalmagyna garaşylýar.Esasy şertnama bir funt 14,77 sente ýetdi we bir funt üçin 14.54 sente düşdi.Esasy şertnamanyň jemleýji bahasy ýokarlandy ...
  Koprak oka
 • Senagat öwrülişiginiň we döwrebaplaşdyryşyň täze hereketlendiriji güýji

  Ilkinji üç çärýekde içerki makro ykdysadyýet diňe bir ýumşak gonmak maksadyna ýetmek bilen çäklenmän, dogry pul syýasatyny ýöretmek we strukturalaýyn düzediş syýasatlarynyň hemmesini durmuşa geçirmek üçin jemi içerki önümiň ösüş depgini birneme dikeldi. .Maglumatlar awgustda ...
  Koprak oka