Tris (1,3-dichloro-2-propil) Fosfat-TDCPP

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
  • Tris(2,3-dichloroisopropyl)phosphate

    Tris (2,3-dikloroisopropil) fosfat

    Düşündiriş: Tris (2,3-dihloroisopropil) fosfatyň ýokary netijelilik alaw saklaýjysy, pes üýtgewsizligi, ýokary ýylylyk durnuklylygy, suwa garşylygy, aşgar garşylygy, organiki maddalaryň köpüsinde durnukly çözülişi, oňat işleýşi, plastmassa, çyglylyga garşy, antistatiki, dartyş we gysyjy häsiýetler.Doldurylmadyk poliester, poliuretan köpük, epoksi rezin, fenolik rezin, rezin, ýumşak poliwinil hlorid, sintetiki süýüm we beýleki plastmassalarda we ýokary temperaturada örtüklerde giňden ulanylýar ...