FTHG-1
FTHG-2
FTHG-3
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd.

Detda bahasy bilen maslahatlaşmak bilen, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, Hytaýda iň oňat detda öndürijileriniň arasynda köp sanly detda, etil silikat, 9-antraldegid, fosfat alaw saklaýjylary, tributoksi etil fosfat zawodyny emele getirýär.Zawodymyz jemi 30,000 inedördül metr, ammar 2000 inedördül metr.Zawod daşky gurşaw, howpsuzlyk we zähmet düzgünlerini berk ýerine ýetirýär.Himiýa pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan hünärmen satyjy we tehniklerimiz bar.Müşderiler üçin logistik hyzmatlaryň has gowy çözgüdini hödürleýän öz logistik kompaniýamyz bar.

Hyzmatlarymyz

Principleörelgesimiz: Ilki bilen hil, has gowy baha, hünär hyzmaty

önümimiz

Önümlerimiziň hilini kepillendirýär

 • 0+

  Tamamlanan taslamalar

 • 0+

  Tejribe ýyllary

 • 19900+

  Outputyllyk önüm (tonna)

 • 0%

  Taslamanyň gidişi

Iň güýçli

Müşderi hyzmaty, müşderiniň kanagatlanmagy

Stakanymyz giňden ulanylýarIň soňky maglumatlarymyz

Pu Hytaý sergisi 2019
Hytaý palto sergisi 2019
Heatingyladyş möwsüminde önümçiligiň çäklendirilmegi ýaly daşky gurşawy goramagyň güýçli şemaly polat ýaly köp pudaklary agyr gynady
Çig şeker içerki kynçylyk goldawyny sarsdyrýar
Senagat öwrülişiginiň we döwrebaplaşdyryşyň täze hereketlendiriji güýji
has giňişleýin gör