IPPP65

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

IPPP65


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ISOPROPYLATLAN TRIPHENYL FOSFATY

1 .Sinonimler: IPPP, Triaryl fosfat Iospropylated, Kronitex 100,

Reofos 65, Triaryl fosfatlar

2. Molekulýar agram: 382.7

3. ASOK: 68937-41-7

4Formula: C27H33O4P

5IPPP65Aýratynlyklary:

Daş görnüşi: reňksiz ýa-da açyk sary açyk suwuklyk

Aýratyn agyrlyk güýji (20/20): 1.15-1.19

Kislotanyň bahasy (mgKOH / g): iň ýokary 0,1

Reňk indeksi (APHA Pt-Co): iň ýokary 80

Döwülme görkezijisi: 1.550-1.556

Iscapyşmazlyk @ 25, cps: 64-75

Fosforyň mazmuny%: 8.1min

6.Önümiň ulanylyşy:

PVC, polietilen, leatroid üçin ýangyn saklaýjy hökmünde maslahat berilýär,

film, kabel, elektrik sim, çeýe poliuretanlar, kululoziki rezinler we

sintetiki kauçuk.Şeýle hem ýangyny saklaýjy gaýtadan işlemek üçin ulanylýar

mofifikirlenen PPO, polikarbonat we

polikarbonat garyndylary.Nebit garşylygynda gowy öndürijiligi bar,

elektrik izolýasiýasy we kömelek garşylygy.

7. IPPP65Gap: 230kg / demir deprek tor, 1150KG / IB CONTAINER,

20-23MTS / ISOTANK.

IPPP65 üçin üpjün edip biljek hyzmatymyz

1. Hil iberilmezden ozal synag üçin hil gözegçiligi we mugt nusga

2. Garyşyk konteýner, dürli gaplary bir gapda garyşdyryp bileris. Hytaýyň deňiz portuna ýüklenýän köp sanly konteýneriň doly tejribesi.Iberilmezden ozal surat bilen islegiňiz ýaly gaplamak

3. Professional resminamalar bilen gyssagly iberiş

4 .Güklere ýüklenmezden ozal we soň ýük we gaplamak üçin surata düşýärdik

5.Biz size hünär ýüklemegi üpjün ederis we materiallaryň ýüklenmegine bir topara gözegçilik ederis.Konteýner, paketleri barlarys.Meşhur iberiş liniýasy bilen çalt ibermek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň