Izopropilirlenen Tripenil fosfat

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Izopropilirlenen Tripenil fosfat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Izopropilirlenen Tripenil fosfat, C27H33O4P molekulýar formulasy bilen himiki maddadyr.

IPPP35 galogensiz fosfat alawy saklaýan plastifikator bolup, daşky gurşawy iki gezek hapalamaz.Bu fosfat dürlüliginde, IPPP35 ortaça ýapyşykly we fosforly bir görnüşe degişlidir.TheIsopropylated Triphenyl Fosfat reňksiz we aç-açan, oňat ýalňyşlygy bar we ol ýangyn saklaýjy we plastifikator bolup biler.Izopropilirlenen Tripenil fosfat, ýangyn saklaýjy bilen plastifikatoryň arasynda deňagramlylyk roluny oýnaýar.Şeýle hem gaýtadan işlenen materiallary reňk we fiziki häsiýetleri üýtgetmän edip biler we PVC, süýümli rezin, sintetiki kauçuk, gysyjy ýag we ş.m. ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylyp bilner.

Parametr:

Izopropilirlenen trifenil fosfat bahasy bilen maslahatlaşmak bilen, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, Hytaýda iň oňat izopropilirlenen trifenil fosfat öndürijileriniň arasynda köp mukdarda ippp 35, kronitex 100, triaryl fosfat, reofos 35 zawodyny emele getirýär.

1.Synonimler: IPPP, Triaryl fosfatlar Iospropilirlenen, Kronitex 100, Reofos 35, Triaril fosfatlar2. Molekulýar agramy: 3903.KAS NOOK: 68937-41-74. (25/25 / PVX, polietilen, leatroid, film, kabel, elektrik sim, çeýe poliuretanlar, kululoziki rezinler we sintetiki kauçuk üçin ýangyn saklaýjy.Mundan başga-da, mofifirlenen PPO, polikarbonat we polikarbonat garyndylary ýaly in engineeringenerçilik rezinleri üçin ýangyn saklaýjy gaýtadan işleýji kömek hökmünde ulanylýar.Oilag garşylygy, elektrik izolýasiýasy we kömelek garşylygy boýunça oňat öndürijiligi bar. 7. Gap: 200kg / demir deprek tor (16MTS / FCL) , 1000KG / IB CONTAINER, 20-23MTS / ISOTANK. Önüm howply ýük: UN3082, KLAS 9

Izopropilirlenen trifenil fosfat bahasy bilen maslahatlaşmak bilen, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, iň oňat izopropilirlenen trifenil fosfat öndürijileriniň we üpjün edijileriniň arasynda, zawodyny emele getirýän köp izopropilirlenen trifenil fosfat satyn almagyňyza garaşýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň