Trikresil fosfat

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Trikresil fosfat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Trikresil fosfat CH21H21O4P (CH3C6H4O) 3PO molekulýar formulasy bilen himiki maddadyr.

Trikresil fosfat reňksiz ýa-da açyk sary açyk ýagly suwuklykdyr.Bu yssyz, durnukly we üýtgemeýän.Onda plastmassa ýangynyň yza galmagy, ýagyň garşylygy, elektrik izolýasiýasy we aňsat işlenişi bar.Trikresil fosfat suwda eremez we benzol, spirtler, efirler, ösümlik ýaglary, mineral ýaglar ýaly organiki erginlerde erär.Bu önüm winil rezinleri we nitroselluloza üçin möhüm plastifikatordyr.Boýag filmleriniň çeýeligini ýokarlandyrmak üçin boýaglarda ulanylýar.Ajaýyp sazlaşykly we sintetiki kauçuk, poliwinil hlorid, poliester, poliolefin we ýumşakdyr.Poliuretan köpük üçin ýangyn saklaýjy.Trikresil fosfat polime gowy aşaga garşylyk, howa garşylygy, çygly garşylyk, radiasiýa garşylygy we elektrik aýratynlyklaryny berip biler.Şeýle hem benzin goşundysy, çalgy ýagy we gidrawliki ýag hökmünde ulanylyp bilner.Trikresil fosfat täze bir proses bilen gowulaşýar we ekologiýa taýdan arassa önümlere degişlidir.Önümçilik prosesinde esasan “üç galyndy” ýok we önümleriň zäherliligi pes.

Arza:

Trikresil fosfat esasan plastifikator bolup, ýangynyň yza galmagy gowy.Onda çalaja garşylyk, könelişme garşylygy we pes üýtgewsizligi we gowy elektrik öndürijiligi bar.Esasan PVC kabel materiallary üçin ulanylýar;Emeli deri;Hereketli guşak;Inçe tabak;Pol materiallary we ş.m. Neopren üçin hem ulanylyp bilner, viskoz süýüminde plastifikator we konserwant hökmünde ulanylýar.Önüm zäherlidir, merkezi nerw ulgamyna zäherli täsir edýär we iýmit we derman gaplaýyş materiallary üçin ulanylyp bilinmez.Emzik;Çagalaryň oýunjaklary we ş.m.

Parametr:

Trikresil fosfat bahasy bilen maslahatlaşmagy üpjün edip, Hytaýda iň oňat trrisil fosfat öndürijileriniň arasynda Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd 1330-78-5 köp mukdarda satyn almagyňyza garaşýar.

1 、 Formula : (CH3C6H4O) 3PO 2 、 Molekulalaryň agramy : 368 3 、 CAS NOOK. 1330-78-54 maxColor Value (APHA): 80 max Suw düzümi : 0,1% iň ýokary agyrlyk güýji (20 ℃): 1.16-1.185 、 Programma PV çalgy ýagynyň aşgazan garşylygyny, PVC-de ýangyn saklaýjylary, polietilen, konweýer kemeri, sintetiki ýa-da tebigy rezin , kabel we ş.m.

Trikresil fosfatyň bahasy bilen maslahatlaşmak bilen, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, Hytaýdaky iň oňat trrisil fosfat öndürijileriniň we üpjün edijileriniň arasynda zawodyny emele getirýän köp trikresil fosfat satyn almagyňyza garaşýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň