Triphenil fosfat

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Triphenil fosfat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Plastifikator, pudakda giňden ulanylýan ýokary molekulýar material kömekçisiniň bir görnüşi.Plastmassa gaýtadan işlemäge bu görnüşli material goşmak, onuň çeýeligini we gaýtadan işlenilmegini aňsatlaşdyryp biler, polimer molekulalarynyň, ýagny van der Waals güýjiniň arasyndaky özüne çekijiligi gowşadyp, polimer molekulýar zynjyrlarynyň hereketliligini ýokarlandyryp, polimer molekulýar zynjyrlarynyň kristallygyny peselder.

Gaz hromatografiýasy stasionar suwuklyk (iň ýokary iş temperaturasy 175 ℃, çözüji dietil efir) polietilen glikola meňzeş seçimlilige eýedir we alkogol birleşmelerini saýlap saklap biler.

Triphenil fosfat, ýangyjy zäherli madda.

Salkyn, şemalladylýan, gurak gurşawda we oksidleýjiden aýratyn saklanmalydyr.

Arza:

Tripenil fosfat, gaz hromatografiýasy üçin stasionar suwuklyk, sellýuloza we plastmassa üçin plastifikator we sellýuloiddäki kamfora ýakylmaýan çalyşma hökmünde ulanylýar.

Işlemek we galyplamak döwründe plastmassanyň plastikligini we suwuklygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.

Nitroselluloza, asetat süýümi, poliwinil hlorid we beýleki plastmassalar üçin plastifikator hökmünde ulanylýar.

Esasan sellýuloza rezini, winil rezin, tebigy rezin we sintetiki kauçuk üçin ýangyn saklaýjy plastifikator hökmünde ulanylýar, şeýle hem triasetin inçe efir we film, gaty poliuretan köpük, fenolik rezin ýaly in engineeringenerçilik plastmassalaryny ýangyn saklaýan plastifikasiýa üçin hem ulanylyp bilner. PPO we ş.m.

Parametr:

Trifenil fosfat bahasy bilen maslahatlaşmak bilen, Hytaýdaky iň oňat trifenil fosfat öndürijileriniň arasynda “Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd”, 115-86-6, trifenil fosfor kislotasynyň esterini köpeltmek üçin garaşýar.

1 、 Sinonimler: trifenil fosfor kislotasy esteri;TPP2 、 Formula: ). : UN3077, 9-njy klas


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň